Våra tjänster

Vi sysslar med kontraktstillverkning. Vi har inga egna produkter och ingen egen bearbetningsverkstad vi behöver fylla. Vi har alltså inget annat på agendan än att tillverka våra kunders produkter.

Montering

Om materialanskaffning och logistik är hjärnan i vår verksamhet kan monteringen ändå sägas vara hjärtat. Nästan allt vi hanterar för våra kunders räkning behöver någon form av montering för att bli en färdig produkt.

Det är en stor spännvidd i monteringsarbetet och det kräver att vi är breda. Idag har många produkter någon form av elektronik, och även om vi inte monterar elektronikkomponenter på kretskort måste vi kunna hantera känslig elektronik på rätt sätt. Därför har vi till exempel investerat i ESD-golv i hela vår verkstad. 

Andra specialprocesser som vi hanterar är limning och gjutning som ställer krav utifrån yttre miljö (inga utsläpp av farliga kemikalier) och inre miljö (arbetsmiljö och personsäkerhet).

Montex hanterar allt från finmekanik i analysinstrument till sampackning av grovgods på pall. En stor del av produktionen innefattar även hydraulik, pneumatik, elektrisk montering, medicinsk utrustning med individuella testcertifikat för varje produktexemplar, elektroniskt styrskåp och mycket annat.

Maskinbyggnation

Du har säkert redan läst om hur vi arbetar med inköp och logistik och att vi är duktiga på montering.

Hur är det då med större byggnationer som maskinen ni ser på bilden?

Montex räds inga utmaningar och har under längre tid arbetat med
maskinbyggnation. Vi gör ingen skillnad på om det är en stor eller liten
maskin som skall byggas. Maskinen på bilden innehåller hundratals delar
som vi köper från olika delar av världen och när den är färdig skickar
vi den över Atlanten till USA. För att klara denna process krävs ett
nära samarbete med mängder av leverantörer och det är där vår styrka
inom inköp och logistik kommer in.

Inköp & Sourcing

När vi pratar om sourcing menar vi att vi kan ta hand om hanteringen att hitta leverantörer för huvudflöde eller second source, utvärdera dem, förhandla, skriva avtal, följa upp leveranssäkerhet och kvalitet och utveckla leverantörsrelationerna – allt för att få en så effektiv materialförsörjningskedja som möjligt så att du som kund får bästa pris/prestandaförhållande och leveranssäkerhet.

För våra stora kunder innebär vårt sourcing- och inköpsarbete att deras inköpsorganisation får en välkommen avlastning och ofta en hjälp i arbetet med att reducera antalet leverantörer som man behöver hantera.

Våra små kunder uppskattar möjligheten att direkt och utan investeringar få tillgång till en professionell inköps- och logistikavdelning och kunna åtnjuta skalfördelar i upphandlingar. En sparad krona i materialkostnad påverkar resultatets sista rad mer direkt än vad ökad försäljning gör…

Trading & Sampackning

Har ni svårt att hitta rätt inköpskanaler för bearbetade detaljer eller andra artiklar så har Montex över 800 granskade och godkända leverantörer att välja på. Svarvat och fräst i alla material, stora eller små serier.

Sampackning betyder att vi köper in ett antal artiklar för att sedan göra ett kit av dessa. Det kan röra sig om reservdelar, monteringssatser eller tillbehör.

Komplett Box build

Montex erbjuder komplett box build där vi tillsammans med produktägaren skräddarsyr optimerade och hållbara lösningar för hela värdekedjan; från konstruktion, inköp, prototyp och test till produktion, logistik och eftermarknad.

Box build täcker många element inom elektronik, t ex tillverkning av kretskort och kapslingar. Med box build kan du sätta ihop dina komponenter till en delvis eller färdig lösning, så att allt passar in i din produkt. Vi tar ansvar för helhetslösningen, du behöver bara hantera ett artikelnummer och en leverantör.

 

Produktutveckling

Vi har inga egna produkter utan att allt vårt arbete syftar till att producera våra kunders produkter på bästa möjliga sätt. Att hämta material från rätt leverantörer, montera och leverera är huvudflödet. Men våra kunder tjänar också pengar på att produkterna designas rätt så att de är effektiva att producera. Design for Assembly, DfA, är ett koncept som används för detta – för att se till att produkten inte blir onödigt dyr på designstadiet. Vi vill gärna hjälpa dig med erfarenheten från våra produktionsingenjörer att utveckla och vidareutveckla dina produkter.

Vill du gå längre och få hjälp med designarbetet har vi även bra samarbetspartners som kan delta i ditt utvecklingsprojekt. Tillsammans hjälper vi dig med prototyper och nollserier. Om du behöver känna till den nya designen utan att investera i nya verktyg och utan att vänta på en hel tur i produktionskedjan hjälper vi dig att få en 3D-modell.

Lagerhållning & Distribution

Montex kan lagerhålla era produkter och distribuera direkt till slutkund. Detta betyder att ni kan minska era lagerkostnader, frigöra personal till andra uppgifter och få leveranser till era slutkunder.

 

Test & Kontroll

I all tillverkning med kvalitetskrav behövs test och kontroll för att hela tiden verifiera material, arbete och processer. Våra certifieringar inom kvalitet och miljö, ISO 9001, 14001 samt ISO 13485, visar att vi arbetar efter de processer som vi har definierat. Men arbetet slutar inte med att man blir certifierad utan i det dagliga arbetet finns en mängd kvalitetssäkrande och uppföljande åtgärder.

Att vi klarar av att producera utifrån mycket högt ställda krav visas till exempel av att vi, förutom ISO-certifieringarna också ceritfierats av krävande kunder i den internationella medicintekniska industrin för leveranser direkt till lager mot slutkunder, utan andra kvalitetskontroller än de som vi själva utför.

Vi arbetar, utifrån det enskilda produktionsfallet, med ankomstkontroller av material, funktionstester i alla våra  olika produktionssteg och mätningar utifrån gränsvärden i givna funktionsspecifikationer. Vi kan också hantera serienummermärkta produkter och administrera individuella testprotokoll och certifikat.

Slutresultatet blir produkter som tillverkas i enlighet med kundens kvalitetskrav och en låg felkostnad under produkternas livstid.

Logistik

Idag handlar effektiv produktion mycket om att hantera flöden. Det gäller allt från leverantörsval och löpande leveransuppföljning på inkommande material tills att de färdiga produkterna levereras på ett resurseffektivt sätt till distributörer och kunder. 

Montex är en kontraktstillverkare som verkligen förstår vad logistik innebär. Vi jobbar ständigt med frågor som påverkar logistiska flöden för att effektivisera våra processer. 

Vi lägger stor vikt vid att arbeta efter dina krav på flexibilitet och leverans kapacitet. Vi kan leverera en beställd vara till ditt lager eller så kan vi köra pick-n-pack av olika beställningar direkt till dina slutkunder i hela världen. Vi kan ta hand om hela eftermarknadshanteringen med reservdelar och returer.

Vi kan hantera Vendor Managed Inventory (VMI)-lösning enligt överenskomna regler.

Planering och ledtider på dina villkor!

Säker limning och gjutning

När vi arbetar med härdplaster, limning och gjutning gör vi detta på ett kontrollerat sätt som uppfyller alla lagkrav. Det borgar för att du som kund kan känna trygghet och en vetskapen om att dina produkter tillverkas med säkerhet för personal och miljö.    

Att anlita Montex är ett utmärkt sätt att få dina limnings- och formningsoperationer gjorda utan att behöva göra egna investeringar i omfattande skyddsåtgärder i lokaler och annan utrustning. Vi har redan gjort det åt dig!  

kontakta montex

Små & medelstora bolag

 • Utnyttja skalfördelar
 • Fokusera på produktutveckling och försäljning
 • Professionell eftermarknadshantering
 • Speciella produktionsprocesser
 • Fakturering och rapportering
 • Förbättra din produkt
 • Kvalitetscertifierad produktion
 • Enklare planering

Större bolag

 • Avlasta inköpsavdelningen
 • Skapa utrymme i produktionen
 • Professionell eftermarknadshantering
 • Speciella och avvikande produktionsprocesser
 • Minskad kapitalbindning – flytta fasta kostnader till rörliga
 • Förbättra din produkt
 • Sänk totalkostnaden
 • Kvalitetscertifierad produktion