Kunden Kingspan Baga AB vill få en nyckelfärdig tillverkningslösning för sina kontrollstationer. Genom att använda Montex kan Baga reducera logistikarbetet och fokusera på produkt- och affärsutveckling. Montex tar hand om all materiallogistik och montering, inklusive el-kraft, elektronik, mekanik och huskropp. De nyckelfärdiga stationerna levereras direkt till installatören.