Montex har valt att installera solceller som vid bra väder genererar minst 50% av vårt behov.

Att installera solceller ser vi som en klok investering av flera anledningar:

  1. Miljövänlig energiproduktion: Solceller genererar el utan att skapa utsläpp under produktionen. Detta minskar din klimatpåverkan och bidrar till en hållbar framtid.
  2. Sänker elräkningen: Genom att producera egen el minskar du behovet av att köpa el från elnätet. Överskottsel säljs, vilket ger en buffert för framtida fakturor.
  3. Lång livslängd: Solceller kräver minimalt underhåll och har en beräknad livslängd på 30 år. De är en pålitlig investering.
  4. Förnybar energikälla: Solceller skapar ingen förorening när de används. FN lyfter fram solenergi som ett viktigt verktyg för att nå noll koldioxidutsläpp till 2050.

Sammanfattningsvis är solceller ett smart val för både miljön och din plånbok.