Sekretess

Börjar gälla: 2023-02-22

Aktualiserad den: 2023-02-22

Här beskrivs sekretesspolicyn hos Montex Ab vid insamling och
användning av de uppgifter vi får när du går in på montex.se (“servicetjänsten”). Detta sekretessförfarande beskriver
dina integritetsrättigheter och vilket skydd sekretesslagarna ger dig.

Genom att utnyttja våra tjänster ger du ditt samtycke till insamling och användning av dina
uppgifter enligt denna sekretesspolicy. Vi ber dig avstå från åtkomst till eller nyttjande av våra tjänster om du inte
önskar ge ditt samtycke till att dina uppgifter insamlas och används enligt beskriven information i vår sekretesspolicy. Denna
sekretesspolicy har skapats med hjälp av sekretesspolicygenerator för cookieskript.

Montex Ab är behörigt att modifiera denna sekretesspolicy när som helst. Detta kan ske utan förvarning.

Montex Ab publicerar sin sekretesspolicy på sin montex.se webbplats.

Insamling och använding av dina personliga uppgifter

Uppgifter som vi samlar in

När du använder våra digitala tjänster blir du ombedd att ange dina personliga uppgifter som vi kan använda för identifiering eller kontaktupptagande. montex.se inhämtar följande uppgifter:

 • Användaruppgifter
 • Namn
 • E-post
 • Nummer till mobiltelefon

I användaruppgifterna ingår följande:

 • IP-address till datorer som besöker hemsidan
 • Begäran om webbsida
 • Begäran om webbsidor
 • Webbläsare för att komma till webbsidan
 • Tid och datum för besök

Hur vi samlar in uppgifter

montex.se samlar in och tar emot uppgifter från dig på följande sätt:

 • När du fyller i registeringsformuläret eller på annat vis skickar dina personliga uppgifter.

Dina uppgifter kommer sparas upp till 90 dag(dagar), efter att du
har har sagt upp ditt konto. Dina uppgifter kan händelsevis behållas längre för underrättelser eller journalföring enligt
tillämplig lagstiftning. Information som inte identifierar dig som person kan sparas i obegränsad tid.

Hur vi använder dina uppgifter

montex.se får använda dina uppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahålla och bedriva våra digitala tjänster, samt kontrollera användningen av våra service.
 • För andra ändamål. Montex Ab använder dina uppgifter för att genomföra dataanalyser och intentifiera användartrender eller utröna effekten av egna marknadskampanjer, när skälig anledning finns. Vi använder dina uppgifter i syfte att utvärdera och förbättra vår egen service som produkter, tjänster, produkter och marknadsföringsåtgärder.
 • För att kontakta dig. Montex Ab tar kontakt med dig per e-post, telefon, SMS eller via annan digital kommunikation som har att göra med funktionerna, produkterna, tjänsterna eller uppdaterad säkerhet, när det finns behov eller skälig anledning.

Hur vi delar uppgifter om dig

Montex Ab kommer tillfälligtvis dela dina uppgifter i följande situationer:

 • Vid ditt samtycke. Montex Ab delar dina uppgifter för godtyckliga ändamål med ditt uttryckliga medgivande.

Dela via tredje man

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut för följande ändamål:

 • För att efterleva tillämplig lagstiftning, bestämmelser och domstolsavgöranden.
 • Vid bearbetning av anmälningar om att din anmändning av våra tjänster inkräktar på tredje mans rättigheter.
 • Verkställa avtal slutna mellan dig och oss, även beträffande denna sekretesspolicy.

Kakor

Cookies är mindre textfiler som kommer in på din dator från webbsidor du besöker. Webbsidor använder cookies för att hjälpa användarna att uppnå effektiva sökningar och genomföra olika funktioner. Cookies som krävs för att webbsidan ska kunna fungera ordentligt får installeras utan ditt samtycke. Övriga cookies måste först godkännas innan dom får installeras i webbläsaren.

 • Strikt nödvändiga cookies. Strikt nödvändiga kakor tillåter kärnwebbplatsfunktioner som användarinloggning och kontohantering. Webbplatsen kan inte användas ordentligt utan strikt nödvändiga cookies.

Säkerhet

För oss är säkerheten rörande dina personuppgifter viktig. montex.se tillämpar omfattande säkerhetsmått för att undvika missbruk, förlust eller ändring av uppgifterna vi erhållit från dig. Men eftersom vi inte helt kan garantera säkerheten hos den information du tillhandahåller, måste din användning av våra digitala tjänster ske på egen risk.

Montex Ab ansvarar ej för webbplatser som drivs av tredje man och ej heller för din användning av dem. Innan du lämnar denna webbplats rekommenderar vi dig att kolla upp sekretessförfaranden hos andra webbplatser som du besöker och bedöma lämpligheten hos dylika förfaranden.

Kontakta oss

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på följande sätt:

Namn: Montex Ab

Adress: Vallevägen 6

E-post: emil@limemedia.se

Webbplats: montex.se

Telefonnummer: 0733260007

Vid frågor eller tveksamheter rörande vår
uppgiftshantering, är du välkommen att kontakta vår Sekretessansvarig på Emil Fredrikson, emil@limemedia.se, 0733260007.