Efter ett svagare räkenskapsår till följd av Covid, september 2019-2020, återhämtade sig Montex starkt och landar detta år på drygt 116 miljoner kronor. En ökning med 23 miljoner kronor mot föregående år.

Detta betyder att vi även slog det gamla rekordet på 112 miljoner kronor.

Väl värt att nämnas är att Montex, mitt under den värsta delen av pandemin, lyckades med en helt digital transferering av ett nytt projekt från USA. Ett mycket intressant projekt med ISO 13485 klassade medicintekniska produkter.

Vi vill passa på att tacka både äldre och nytillkomna kunder, utan Er och vår trogna personal hade vi inte lyckats.