kundcase

Limning och gjutning

Kundens behov är att få mekanik och elektronik inbyggd i skyddande hölje för att sedan kunna montera dem som delkomponenter i sin egen produktion.

Läs mer

Bygga laboratorie-instrument

Kundens behov är att få sina produkter, avancerade mät- och analysinstrument, producerade utifrån höga krav på precision, noggrannhet och finish.

Läs mer

Montering av kraftelektronik

Kundens behov är att få elektronikmoduler inbyggda i plastlådor med anslutningskablar monterade för att sedan kunna montera dem som delkomponenter i sin egen produktion. Genom

Läs mer