Certifierad av Kiwa
ISO 9001, 14001, 13485

ISO-certifieringar är utmärkelser som bekräftar att ett företag har uppfyllt internationella standarder inom en viss bransch eller verksamhet. ISO (International Organization for Standardization) är en oberoende organisation som skapar standarder inom olika områden för att underlätta handel och samarbete mellan länder och organisationer.

ISO 9001

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar. Ett ledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov. 

miljöcertifikat iso 14001

Ett miljöcertifikat enligt ISO 14001 visar att ditt företag tar en ansvarsfull ställning i miljöfrågor. 

För att organisationen ska få ett ISO 14001-certifikat krävs följande:

ISO 13485

ISO 13485 är en standard för kvalitetsledning avsedd för medicinsk teknik klassning och beskriver hur man skall hantera och ge ut apparatur  ägnad för bruk inom sjukvården. 

achilles power & tech

Montex är certifierade av Achilles Power & Tech och där igenom godkända underleverantörer till ABB. 

Ecovadis

EcoVadis bedömer och betygsätter företags arbete med hållbarhet;  bland annat miljö, arbetsförhållanden, god affärsetik och hållbar upphandling och är branschledande inom hållbarhetsbedömningar.