Vår historia

Sedan 1993 har vi haft förmånen att få vara med på en spännande resa tillsammans med många fantastiska människor och kunder i Sverige och övriga världen.  

Allt började med att vår grundare Eric Ullström fick en plastpåse i handen som innehöll ett antal olika komponenter som behövde monteras ihop. Kunden var ett större företag inom patientlyftar och sjukhusbadkar. Efter lite plockande stod det klart att det borde kunna gå vägen och det blev startskottet till Montex. Ett långsiktigt samarbete i över två decennier. 

Sedan dess har det rullat på och en av våra största kunder har varit med oss nästan från starten 1993. Vi tror att långsiktiga samarbeten talar för sig själv och bottnar i vår vårt långsiktiga arbete att skapa värdeskapande tillverkning utöver det vanliga. 

Företagsfakta

Montex är en förkortning av monteringsexperten.

Montex har utvecklats till en kontraktstillverkare som sköter inköp, logistik och distribution åt kunder i både Sverige och övriga världen.

Fakta om Montex
Organisationsnummer:
556464-0224
Verksamhet:
Kontraktstillverkare avseende montering inom mekanik och elektronik samt maskinbyggnation
Utmärkande drag:
Fokusering på logistiklösningar inkluderande sourcing, VMI-lösningar och leveranssäkerhet
Startår:
1993
Geografi:
Beläget utmed E22 strax utanför Karlskrona, Jämjö, Blekinge
Ägare:
Bolagets VD, Eric Ullström äger 100%
Omsättning:
C:a 135 MSEK (2022/23)
Största kundbranscher:
Medicinsk teknik (60% av omsättningen), Foodtech (20%) Cleantech (10%), Övrigt (10%)
Typisk kundstorlek:
40% av omsättningen går mot börsnoterade bolag men Montex logistikkompetens är också en stor fördel för våra små och medelstora kunder
Exportandel:
60%
Certifieringar:
ISO 9001 / ISO 14001 och ISO 13485 (Kiwa / Inspecta)
Lokaler:
C:a 4 000 m2 uppdelade i en ny lagerhall om 1 000 m2 och 3 000 m2 monteringsverkstad och lager – med ESD-golv för hantering av känslig elektronik – samt kallager och kontor.

Vilka brancher jobbar montex med?

Vi på Montex jobbar mot bland annat Medtech, Foodtech, Cleantech och övrig industri. Tack vare vår långa erfarenhet inom olika branscher kan vi uppfylla kraven för flertalet branscher. Vi är ständigt nyfikna på nya utmaningar varför vi gärna tar oss an nya utmaningar utanför det vi redan gör.  

Medtech

0%

Foodtech

0%

Cleantech

0%

Övrigt

0%

Montex är kontraktstillverkare, vad betyder det?

Vi sysslar med kontraktstillverkning. Vi har inga egna produkter och ingen egen bearbetningsverkstad vi behöver fylla. Vi har alltså inget annat på agendan än att tillverka våra kunders produkter, på effektivast möjliga sätt. Ja, förutom logistiken då – att se till att det ingående materialet anskaffas från rätt leverantör och att lagerhantering och distribution görs utifrån rätt förutsättningar.

Teamet på montex
"Kvalitet, kompetens, erfarenhet"

Eric Ullström

VD

Eric Ullström

VD

Eric Ullström

VD

Eric Ullström

VD

Eric Ullström

VD

Eric Ullström

VD