Kundens behov är att få elektronikmoduler inbyggda i plastlådor med anslutningskablar monterade för att sedan kunna montera dem som delkomponenter i sin egen produktion. Genom att anlita Montex reducerar kunden det egna inköpsarbetet och får ett enklare eget monteringsflöde.