Kundens behov är enkelt uttryckt att kunna fokusera på produkt- och affärsutveckling och att hantera variationer i efterfrågan med bibehållna leveranstider. För delar av produktprogrammet använder man därför Montex för att ta hand om logistikkedjan.