Kundens behov är att få mekanik och elektronik inbyggd i skyddande hölje för att sedan kunna montera dem som delkomponenter i sin egen produktion. Genom att anlita Montex säkerställs att limning och gjutning med hälsovådliga material görs med korrekt utbildad och utrustad personal. Dessutom reducerar kunden det egna inköpsarbetet och får ett enklare eget monteringsflöde där kvaliteten på ingående komponenter mäts och verifieras efter delmonteringen.