Kundens behov är att få sina produkter, avancerade mät- och analysinstrument, producerade utifrån höga krav på precision, noggrannhet och finish.

Instrumenten består av finmekanik, pneumatik och elektronik inbyggd i ett skyddande hölje. Vissa delar finbearbetas under mikroskop till extrema toleranser. Då seriestorlekarna är begränsade ställs stora krav på inköpslogistik för att säkerställa leveranskapacitet och -precision utan att för den skull skapa ett för stort lager.