RING OSS!  0455-313460

flagga flagga
Senaste nytt   |  Bolag inom ABB fortsätter utöka samarbetet med Montex! Läs mer

 

Test och kontroll

I all tillverkning med kvalitetskrav behövs test och kontroll för att hela tiden verifiera material, arbete och processer. Våra certifieringar inom kvalitet och miljö, ISO 9001:2008 respektive 14001:2004, visar att vi arbetar efter de processer som vi har definierat. Men arbetet slutar inte med att man blir certifierad utan i det dagliga arbetet finns en mängd kvalitetssäkrande och uppföljande åtgärder.

 

Att vi klarar av att producera utifrån mycket högt ställda krav visas till exempel av att vi, förutom ISO-certifieringarna också cerifierats av krävande kunder i den internationella medicintekniska industrin för leveranser direkt till lager mot slutkunder, utan andra kvalitetskontroller än de som vi själva utför.

 

Vi arbetar, utifrån det enskilda produktionsfallet, med ankomstkontroller av material, funktionstester våra i olika produktionssteg och mätningar utifrån gränsvärden i funktionsspecifikationer. Vi kan också hantera serienummermärkta produkter och administrera individuella testprotokoll och certifikat.

 

Slutresultatet blir produkter som tillverkas i enlighet med kundens kvalitetskrav och en låg felkostnad under produkternas livstid.

Start

 

Maskinbyggnation

Från enkla till komplexa system
    

 

Montering i särklass

Mekanik och elektronik
 

 

Inköp & Sourcing

Där du tjänar pengar
 

  

 

Höga krav

Medicintekniska utrustningar

  

För små och medelstora bolag

- Utnyttja skalfördelar
- Fokusera på produktutveckling och försäljning
- Professionell eftermarknadshantering
- Speciella produktionsprocesser
- Fakturering och rapportering
- Förbättra din produkt
- Kvalitetscertifierad produktion
- Enklare planering

 

 

För större bolag

- Avlasta inköpsavdelningen
- Skapa utrymme i produktionen
- Professionell eftermarknadshantering
- Speciella och avvikande produktionsprocesser
- Minskad kapitalbindning - flytta fasta kostnader till rörliga
- Förbättra din produkt
- Sänk totalkostnaden
- Kvalitetscertifierad produktion

 

 

  

       Montex - stolt sponsor till KHK!

 

                                                              

 

 

 

 

   

Montex AB  │  Box 101  │  SE-373 04 Jämjö  │  Tel 0455 31 34 60  │  Fax 0455 31 34 69  │ info[a]montex.se  │  www.montex.se  │

Copyright © 2012 Montex AB

        

                                                                                                                                                                                                                                  Powered by kajoni