RING OSS!  0455-313460

flagga flagga
Senaste nytt   |  Bolag inom ABB fortsätter utöka samarbetet med Montex! Läs mer

 

Produktutveckling

Vi har inga egna produkter utan allt vårt arbete syftar till att producera våra kunders produkter på bästa sätt. Att skaffa material från rätt leverantörer, att montera ihop och att leverera är huvudflödet. Men våra kunder tjänar också pengar på att produkterna är utformade på rätt sätt så att de är effektiva att producera. Design for Assembly, DfA, är ett begrepp som används för detta - att redan på designstadiet se till att produkten inte blir onödigt kostsam att sätta ihop. Vi hjälper gärna till med våra produktionsteknikers erfarenhet för att utveckla och vidareutveckla dina produkter.

 

Vill du dessutom gå steget längre och få hjälp med konstruktionsarbetet har vi också duktiga partners som kan delta i ditt utvecklingsprojekt. Tillsammans hjälper vi dig med prototyper och nollserier. Behöver du känna på den nya utformningen utan att investera i nya verktyg och utan att vänta på ett helt varv i produktionskedjan hjälper vi dig att få en 3D-modell att känna på.

 

Start

 

Maskinbyggnation

Från enkla till komplexa system
    

 

Montering i särklass

Mekanik och elektronik
 

 

Inköp & Sourcing

Där du tjänar pengar
 

  

 

Höga krav

Medicintekniska utrustningar

  

För små och medelstora bolag

- Utnyttja skalfördelar
- Fokusera på produktutveckling och försäljning
- Professionell eftermarknadshantering
- Speciella produktionsprocesser
- Fakturering och rapportering
- Förbättra din produkt
- Kvalitetscertifierad produktion
- Enklare planering

 

 

För större bolag

- Avlasta inköpsavdelningen
- Skapa utrymme i produktionen
- Professionell eftermarknadshantering
- Speciella och avvikande produktionsprocesser
- Minskad kapitalbindning - flytta fasta kostnader till rörliga
- Förbättra din produkt
- Sänk totalkostnaden
- Kvalitetscertifierad produktion

 

 

  

       Montex - stolt sponsor till KHK!

 

                                                              

 

 

 

 

   

Montex AB  │  Box 101  │  SE-373 04 Jämjö  │  Tel 0455 31 34 60  │  Fax 0455 31 34 69  │ info[a]montex.se  │  www.montex.se  │

Copyright © 2012 Montex AB

        

                                                                                                                                                                                                                                  Powered by kajoni