RING OSS!  0455-313460

flagga flagga
Senaste nytt   |  Bolag inom ABB fortsätter utöka samarbetet med Montex! Läs mer

 

Montering

Om materialanskaffning och logistik är hjärnan i vår verksamhet kan monteringen ändå sägas vara hjärtat. Nästan allt som vi hanterar för våra kunders räkning behöver någon form av montering för att bli en färdig produkt.

 

Det är stor spännvidd i monteringsarbetet och det ställer krav på oss att vara breda. Idag har många produkter någon form av elektronik i sig och även om vi inte monterar elektronikkomponenter på kretskort måste vi kunna hantera känslig elektronik på rätt sätt. Därför har vi till exempel investerat i ESD-golv i hela vår verkstad. Andra specialprocesser som vi hanterar är limning och gjutning som ställer krav utifrån extern miljö (inga utsläpp av farliga kemikalier) och intern miljö (arbetsmiljö och personsäkerhet). Du får din produkt producerad utan att själv behöva investera i dragrum, helmasker och annan skyddsutrustning. Samtidigt har du gott samvete då du vet att allt blir professionellt utfört.

 

Monteringen är huvudnumret i verksamheten. Vi heter ju trots allt Montex, kort för monteringsexperten. Vi hanterar allt från finmekanik i analysinstrument till sampackning av grovgods på lastpallar. Hydraulik och pneumatik, el-montage, medicinsk utrustning med individuella testcertifikat för varje produktexemplar, styrskåp med elektronik, ...

 

Vi sätter en ära i att kunna producera dina produkter till konkurrenskraftig totalkostnad och givetvis är monteringssteget viktigt. Vi använder listiga fixturer, lägger upp jobbet för att reducera allt slöseri med tid och resurser och strävar efter ständiga förbättringar i arbetssätten. Kort sagt är vi rätt vassa på att montera!

Start

 

Maskinbyggnation

Från enkla till komplexa system
    

 

Montering i särklass

Mekanik och elektronik
 

 

Inköp & Sourcing

Där du tjänar pengar
 

  

 

Höga krav

Medicintekniska utrustningar

  

För små och medelstora bolag

- Utnyttja skalfördelar
- Fokusera på produktutveckling och försäljning
- Professionell eftermarknadshantering
- Speciella produktionsprocesser
- Fakturering och rapportering
- Förbättra din produkt
- Kvalitetscertifierad produktion
- Enklare planering

 

 

För större bolag

- Avlasta inköpsavdelningen
- Skapa utrymme i produktionen
- Professionell eftermarknadshantering
- Speciella och avvikande produktionsprocesser
- Minskad kapitalbindning - flytta fasta kostnader till rörliga
- Förbättra din produkt
- Sänk totalkostnaden
- Kvalitetscertifierad produktion

 

 

  

       Montex - stolt sponsor till KHK!

 

                                                              

 

 

 

 

   

Montex AB  │  Box 101  │  SE-373 04 Jämjö  │  Tel 0455 31 34 60  │  Fax 0455 31 34 69  │ info[a]montex.se  │  www.montex.se  │

Copyright © 2012 Montex AB

        

                                                                                                                                                                                                                                  Powered by kajoni