RING OSS!  0455-313460

flagga flagga
Senaste nytt   |  Bolag inom ABB fortsätter utöka samarbetet med Montex! Läs mer

 

Logistik

Idag handlar effektiv produktion väldigt mycket om att kunna hantera flöden. Det gäller allt från leverantörsval och löpande leveransbevakning på inkommande material ända tills de färdiga produkterna ska levereras ut på ett resurssnålt sätt till distributörer och kunder. Däremellan ska lagernivåer avvägas mellan lagerkostnad och tillgänglighet och dessutom ska det gå att ta hand om eftermarknadens logistik med reservdelar, reparationer och garantifrågor. Logistik kommer in överallt i dagens produktion och den kontraktstillverkare som är stark på logistik kan påverka kundens totalkostnad mer än den som bara är duktig på att skruva ihop saker.

 

Många av våra kunder säger att det kanske mest utmärkande och särskiljande draget för Montex som kontraktstillverkare är att vi förstår vad logistiken betyder och att vi arbetar aktivt med logistikfrågorna.

 

Vi lägger stor vikt vid att arbeta med dina varuflöden. Vi utformar säkerhetslager och färdigvarulager efter dina krav på kostnader och leveranskapacitet. Vi kan leverera en beställd artikel till ditt lager eller vi kan köra pick-n-pack av olika order direkt till dina slutkunder. Vi kan ta hand om hela eftermarknadshanteringen med reservdelar och returer. Vi kan hantera dina lagernivåer och lägga tillverkningsorder till oss själva i en VMI-lösning (Vendor Managed Inventory) enligt överenskomna regler.

 

För vårt åtagande gäller alltså att det varken börjar eller slutar med montering. Logistikfrågorna omsluter det andra vi gör och bildar en svårslagen helhet.

Start

 

Maskinbyggnation

Från enkla till komplexa system
    

 

Montering i särklass

Mekanik och elektronik
 

 

Inköp & Sourcing

Där du tjänar pengar
 

  

 

Höga krav

Medicintekniska utrustningar

  

För små och medelstora bolag

- Utnyttja skalfördelar
- Fokusera på produktutveckling och försäljning
- Professionell eftermarknadshantering
- Speciella produktionsprocesser
- Fakturering och rapportering
- Förbättra din produkt
- Kvalitetscertifierad produktion
- Enklare planering

 

 

För större bolag

- Avlasta inköpsavdelningen
- Skapa utrymme i produktionen
- Professionell eftermarknadshantering
- Speciella och avvikande produktionsprocesser
- Minskad kapitalbindning - flytta fasta kostnader till rörliga
- Förbättra din produkt
- Sänk totalkostnaden
- Kvalitetscertifierad produktion

 

 

  

       Montex - stolt sponsor till KHK!

 

                                                              

 

 

 

 

   

Montex AB  │  Box 101  │  SE-373 04 Jämjö  │  Tel 0455 31 34 60  │  Fax 0455 31 34 69  │ info[a]montex.se  │  www.montex.se  │

Copyright © 2012 Montex AB

        

                                                                                                                                                                                                                                  Powered by kajoni