RING OSS!  0455-313460

flagga flagga
Senaste nytt   |  Bolag inom ABB fortsätter utöka samarbetet med Montex! Läs mer

 

Säker limning och gjutning

När vi arbetar med limning gör vi det på ett sätt som säkerställer personalens hälsa och säkerhet. Som du säkert vet ställs mycket höga krav på skyddsutrustning och ventilation vid användning av hälsovådliga ämnen och till dessa hör många lim, härdplaster och gjutmassor.

Att anlita Montex är ett bra sätt att få dina limnings- och gjutprocesser utförda utan att du behöver göra egna investeringar i omfattande skyddsåtgärder i lokaler och annan utrustning. Det har vi redan gjort åt dig! Dessutom vet du, tack vare vår ISO 14000-certifiering att miljön också skyddas på bästa sätt. 

 

 

 

 

   

Klicka på bilden för att läsa mer om varför våra kunder är nöjda med oss.

Start

 

Maskinbyggnation

Från enkla till komplexa system
    

 

Montering i särklass

Mekanik och elektronik
 

 

Inköp & Sourcing

Där du tjänar pengar
 

  

 

Höga krav

Medicintekniska utrustningar

  

För små och medelstora bolag

- Utnyttja skalfördelar
- Fokusera på produktutveckling och försäljning
- Professionell eftermarknadshantering
- Speciella produktionsprocesser
- Fakturering och rapportering
- Förbättra din produkt
- Kvalitetscertifierad produktion
- Enklare planering

 

 

För större bolag

- Avlasta inköpsavdelningen
- Skapa utrymme i produktionen
- Professionell eftermarknadshantering
- Speciella och avvikande produktionsprocesser
- Minskad kapitalbindning - flytta fasta kostnader till rörliga
- Förbättra din produkt
- Sänk totalkostnaden
- Kvalitetscertifierad produktion

 

 

  

       Montex - stolt sponsor till KHK!

 

                                                              

 

 

 

 

   

Montex AB  │  Box 101  │  SE-373 04 Jämjö  │  Tel 0455 31 34 60  │  Fax 0455 31 34 69  │ info[a]montex.se  │  www.montex.se  │

Copyright © 2012 Montex AB

        

                                                                                                                                                                                                                                  Powered by kajoni