RING OSS!  0455-313460

flagga flagga
Senaste nytt   |  Bolag inom ABB fortsätter utöka samarbetet med Montex! Läs mer

 

Kund-case

 

   

Bred kompetens i sourcing och montering ger nyckelfärdig lösning

Kunden Baga Water Technology AB vill få en nyckelfärdig tillverkningslösning för sina kontrollstationer. Genom att använda Montex kan Baga reducera logistikarbetet och fokusera på produkt- och affärsutveckling. Montex tar hand om all materiallogistik och montering, inklusive el-kraft, elektronik, mekanik och huskropp. De nyckelfärdiga stationerna levereras direkt till installatören. Läs mer

 

   

Bygga laboratorieinstrument

Kundens behov är att få sina produkter, avancerade mät- och analysinstrument, producerade utifrån höga krav på precision, noggrannhet och finish. Instrumenten består av finmekanik, pneumatik och elektronik inbyggd i ett skyddande hölje. Vissa delar finbearbetas under mikroskop till extrema toleranser. Då seriestorlekarna är begränsade ställs stora krav på inköpslogistik för att säkerställa leveranskapacitet och -precision utan att för den skull skapa ett för stort lager. Läs mer

 

   

Limning och gjutning

Kundens behov är att få mekanik och elektronik inbyggd i skyddande hölje för att sedan kunna montera dem som delkomponenter i sin egen produktion. Genom att anlita Montex säkerställs att limning och gjutning med hälsovådliga material görs med korrekt utbildad och utrustad personal. Dessutom reducerar kunden det egna inköpsarbetet och får ett enklare eget monteringsflöde där kvaliteten på ingående komponenter mäts och verifieras efter delmonteringen. Läs mer

 

 

 

Effektiv logistikkedja klarar variationer i efterfrågan

Kundens behov är enkelt uttryckt att kunna fokusera på produkt- och affärsutveckling och att hantera variationer i efterfrågan med bibehållna leveranstider. För delar av produktprogrammet använder man därför Montex för att ta hand om logistikkedjan. Läs mer

 

 

 

Montering av kraftelektronik

Kundens behov är att få elektronikmoduler inbyggda i plastlådor med anslutningskablar monterade för att sedan kunna montera dem som delkomponenter i sin egen produktion. Genom att anlita Montex reducerar kunden det egna inköpsarbetet och får ett enklare eget monteringsflöde. Läs mer

Start

 

Maskinbyggnation

Från enkla till komplexa system
    

 

Montering i särklass

Mekanik och elektronik
 

 

Inköp & Sourcing

Där du tjänar pengar
 

  

 

Höga krav

Medicintekniska utrustningar

  

För små och medelstora bolag

- Utnyttja skalfördelar
- Fokusera på produktutveckling och försäljning
- Professionell eftermarknadshantering
- Speciella produktionsprocesser
- Fakturering och rapportering
- Förbättra din produkt
- Kvalitetscertifierad produktion
- Enklare planering

 

 

För större bolag

- Avlasta inköpsavdelningen
- Skapa utrymme i produktionen
- Professionell eftermarknadshantering
- Speciella och avvikande produktionsprocesser
- Minskad kapitalbindning - flytta fasta kostnader till rörliga
- Förbättra din produkt
- Sänk totalkostnaden
- Kvalitetscertifierad produktion

 

 

  

       Montex - stolt sponsor till KHK!

 

                                                              

 

 

 

 

   

Montex AB  │  Box 101  │  SE-373 04 Jämjö  │  Tel 0455 31 34 60  │  Fax 0455 31 34 69  │ info[a]montex.se  │  www.montex.se  │

Copyright © 2012 Montex AB

        

                                                                                                                                                                                                                                  Powered by kajoni