RING OSS!  0455-313460

flagga flagga
Senaste nytt   |  Bolag inom ABB fortsätter utöka samarbetet med Montex! Läs mer

 

Inköp & Sourcing

 

När vi pratar om sourcing menar vi att vi kan ta hand om hanteringen att hitta leverantörer för huvudflöde eller second source, utvärdera dem, förhandla, skriva avtal, följa upp leveranssäkerhet och kvalitet och utveckla leverantörsrelationerna - allt för att få en så effektiv materialförsörjningskedja som möjligt så att du som kund får bästa pris/prestandaförhållande och leveranssäkerhet. Dessutom får du all information du vill och som du är van vid om hur nyckeltal och kvalitet ändras över tiden.

 

För våra stora kunder innebär vårt sourcing- och inköpsarbete att deras inköpsorganisation får en välkommen avlastning och ofta en hjälp i arbetet med att reducera antalet leverantörer som man behöver hantera.

 

Våra små kunder uppskattar möjligheten att direkt och utan investeringar få tillgång till en professionell inköps- och logistikavdelning och kunna åtnjuta skalfördelar i upphandlingar. En sparad krona i materialkostnad påverkar resultatets sista rad mer direkt än vad ökad försäljning gör...

Start

 

Maskinbyggnation

Från enkla till komplexa system
    

 

Montering i särklass

Mekanik och elektronik
 

 

Inköp & Sourcing

Där du tjänar pengar
 

  

 

Höga krav

Medicintekniska utrustningar

  

För små och medelstora bolag

- Utnyttja skalfördelar
- Fokusera på produktutveckling och försäljning
- Professionell eftermarknadshantering
- Speciella produktionsprocesser
- Fakturering och rapportering
- Förbättra din produkt
- Kvalitetscertifierad produktion
- Enklare planering

 

 

För större bolag

- Avlasta inköpsavdelningen
- Skapa utrymme i produktionen
- Professionell eftermarknadshantering
- Speciella och avvikande produktionsprocesser
- Minskad kapitalbindning - flytta fasta kostnader till rörliga
- Förbättra din produkt
- Sänk totalkostnaden
- Kvalitetscertifierad produktion

 

 

  

       Montex - stolt sponsor till KHK!

 

                                                              

 

 

 

 

   

Montex AB  │  Box 101  │  SE-373 04 Jämjö  │  Tel 0455 31 34 60  │  Fax 0455 31 34 69  │ info[a]montex.se  │  www.montex.se  │

Copyright © 2012 Montex AB

        

                                                                                                                                                                                                                                  Powered by kajoni