RING OSS!  0455-313460

flagga flagga
Senaste nytt   |  Bolag inom ABB fortsätter utöka samarbetet med Montex! Läs mer

 

Medicinteknik enligt ISO 13485

Ungefär 80% av vår omsättning genereras av kunder inom den medicintekniska sektorn. Detta innebär att vi är vana med att arbeta under sträng kvalitetskontroll och enligt noggrant specificerade processer. Vi är till exempel certifierade av en av europas stora tillverkare av utrustning för läkemedelstillverkning för att få leverera direkt till deras europeiska centrallager utan annan kvalitetskontroll än den vi själva utför.

 

Ett sådant ansvar ställer krav på oss som leverantör - inte minst när den stränga administrationen kring läkemedelstillverkning kräver att vissa produkter ska ha individuellt utfärdade certifikat för varje exemplar av produkten där bland annat alla testresultat dokumenteras. Vi ska alltså klara av hela kedjan, från sourcing via kvalificerad montering till avancerad logistik, med samma höga kvalitet - varje gång.

 

Det klarar vi.

 

 

Men vad innebär det här för våra kunder som inte arbetar med samma krav som medicinteknikbranschen? Blir det krångligt och kostsamt att använda oss? Inte alls! Vi anpassar våra rutiner för att passa för varje kund. Som motvikt kan vi ju nämna att vi också utför sampackningsuppdrag där "monteringen" består i att ställa artiklar på en pall och dra samman med sträckfilm. Här ligger tyngdpunkten istället på sourcing och logistik. En stor spännvidd alltså och motsvarande spännvidd i våra dokumenterade hanteringsrutiner.

Start

 

Maskinbyggnation

Från enkla till komplexa system
    

 

Montering i särklass

Mekanik och elektronik
 

 

Inköp & Sourcing

Där du tjänar pengar
 

  

 

Höga krav

Medicintekniska utrustningar

  

För små och medelstora bolag

- Utnyttja skalfördelar
- Fokusera på produktutveckling och försäljning
- Professionell eftermarknadshantering
- Speciella produktionsprocesser
- Fakturering och rapportering
- Förbättra din produkt
- Kvalitetscertifierad produktion
- Enklare planering

 

 

För större bolag

- Avlasta inköpsavdelningen
- Skapa utrymme i produktionen
- Professionell eftermarknadshantering
- Speciella och avvikande produktionsprocesser
- Minskad kapitalbindning - flytta fasta kostnader till rörliga
- Förbättra din produkt
- Sänk totalkostnaden
- Kvalitetscertifierad produktion

 

 

  

       Montex - stolt sponsor till KHK!

 

                                                              

 

 

 

 

   

Montex AB  │  Box 101  │  SE-373 04 Jämjö  │  Tel 0455 31 34 60  │  Fax 0455 31 34 69  │ info[a]montex.se  │  www.montex.se  │

Copyright © 2012 Montex AB

        

                                                                                                                                                                                                                                  Powered by kajoni