RING OSS!  0455-313460

flagga flagga
Senaste nytt   |  Bolag inom ABB fortsätter utöka samarbetet med Montex! Läs mer

Bolag inom ABB fortsätter utöka samarbetet med Montex!

Apr 20 2017
Montex - nyheter >>

 

Det utökade samarbetet är mycket positivt och ligger helt i linje med Montex

ambition att växa.

Montex VD betonar samtidigt att Montex står väl rustat för nya uppdrag från

nya kunder och befintliga kunder.

Vi gjorde omfattande investeringar för några år sedan och vi bedömer att vi

kan öka omsättning från idag strax över 100 miljoner till kanske 150-175 miljoner

innan vi behöver fundera på ytterligare utbyggnad.

 

Vill ni veta mer - kontakta oss!

 

 

 

Senaste ändring: Apr 20 2017 kl. 3:55 PM

Tillbaka

Start

 

Maskinbyggnation

Från enkla till komplexa system
    

 

Montering i särklass

Mekanik och elektronik
 

 

Inköp & Sourcing

Där du tjänar pengar
 

  

 

Höga krav

Medicintekniska utrustningar

  

För små och medelstora bolag

- Utnyttja skalfördelar
- Fokusera på produktutveckling och försäljning
- Professionell eftermarknadshantering
- Speciella produktionsprocesser
- Fakturering och rapportering
- Förbättra din produkt
- Kvalitetscertifierad produktion
- Enklare planering

 

 

För större bolag

- Avlasta inköpsavdelningen
- Skapa utrymme i produktionen
- Professionell eftermarknadshantering
- Speciella och avvikande produktionsprocesser
- Minskad kapitalbindning - flytta fasta kostnader till rörliga
- Förbättra din produkt
- Sänk totalkostnaden
- Kvalitetscertifierad produktion

 

 

  

       Montex - stolt sponsor till KHK!

 

                                                              

 

 

 

 

   

Montex AB  │  Box 101  │  SE-373 04 Jämjö  │  Tel 0455 31 34 60  │  Fax 0455 31 34 69  │ info[a]montex.se  │  www.montex.se  │

Copyright © 2012 Montex AB

        

                                                                                                                                                                                                                                  Powered by kajoni